Om Vi är cyklist

Om viärcyklist.se

Bakom Viärcyklist.se står ResSmart, som är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med hållbara resor i Stockholms län. Idag består ResSmart av 22 kommuner i Stockholms län samt SLL (Trafikförvaltningen) och Regionala cykelkansliet.

Syftet är att plattformen ska få igång arbetet med hållbara resor i regionen, skapa synergieffekter och resultera i konkreta samarbetsprojekt.

I kampanjen ”Vi är cyklist. När blir du?” medverkar även Ekerö kommun och Karlskrona kommun. Fler kommuner, organisationer och företag kan tillkomma.

Bakgrund

Det finns ett stort behov av att öka cyklingen i Stockholms län. På en regional nivå finns en ambition om att öka andelen cyklister till 20 procent år 2030. Samtliga deltagande kommuner har kommunala målsättningar att öka cyklandet i sina respektive kommuner. Genom att fler bilister blir cyklister så minskar utsläppen av koldioxid, nivåerna av hälsofarliga partiklar i luften blir lägre samt att hälsan hos de blivande cyklisterna förbättras.

Syfte med kampanjen

ResSmarts medlemmar, med flera, genomför under 2017–2018 en gemensam kampanj, ”Vi är cyklist. När blir du?”, för att få fler att cykla, både kort- och långsiktigt, och därmed ställa bilen för resor under fem kilometer. Kampanjen syftar till att uppnå en varaktig förändring.

Medverkande

Nedan presenteras de kommuner som medverkar i projektet. Genom att klicka på en kommuns logotype kommer du till kommunens kampanjsida, där du kan läsa mer om vad just din kommun gör för att uppmuntra till cykling, eller till kommunens startsida.

Kalender

Kolla in vår aktivitetskalender för information om vad som händer för cyklister i din kommun!

Tipslåda!

Har du synpunkter och förslag på vad ResSmart kan göra för att uppmuntra fler att börja cykla – eller cykla ännu mer? Tipsa här!

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Kontakta ResSmarts kansli.


Visste du att?

Visste du att vi svenskar är mest stillasittande i EU? Detta enligt Eurobarometern från 2014. Vi motionerar på ”fel” sätt, det vill säga högintensivt 1–2 gånger i veckan vilket ger kortsiktiga hälsoeffekter. Det är viktigare att få in motion som en naturlig del i vardagen.

Källa: GIH, Peter Schantz