Avslutad aktivitet

Europeiska trafikantveckan

  • Datum: 16 september 2017 – 22 september 2017
  • Tid: 08:00–18:00
  • Var:

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.